Přírodní předpoklady

Čelákovice:

Mezi městy Čelákovice, Přerov nad Labem a Lysá nad Labem se nachází přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně. Tvoří ji soustava menších tůněk, které vznikly z bývalých říčních meandrů. Tůně obklopuje lužní les, ve kterém se nachází vzácné druhy fauny a flory.

 

Toušeň:

Lázeňské městečko, pro které jsou typické koupele v sirnoželezitých slatinách při problémech s pohybovým ústrojím.

 

Nymbursko:

ZOO Chleby, která se specializuje na chov vzácných a ohrožených druhů ptactva se nachází nedaleko města Nymburk.

V lázeňském městě Poděbrady je volně k dispozici pramen silněmineralizované kyselky.

 

Mělnicko:

Při severní hranici Středočeského kraje se rozkládá chráněná krajinná oblast Kokořínsko, kde jsou k vidění především vzácné druhy měkkýšů a obojživelníků.